Porownanie

SMSwords Google Ads Facebook Ads Twitter Ads LinkedIn Ads Instagram Ads
CPC (Koszt jednego kliknięcia) Najniższy Wysoki Średni Wysoki Najwyższy Średni
CPA (Koszt za działanie) Najniższy Średni Wysoki Wysoki Najwyższy Średni
CTR (Współczynnik Klikalności) Najwyższy Średni Najniższy Niski Najniższy Średni
ROI (Zwrot z inwestycji) Najwyższy Średni Niski Niski Najniższy Niski
Ramy czasowe ROI Najkrótszy Krótki Średni Długi Najdłuższy Średni
Blokowanie reklam Nie Tak Tak Tak Tak Tak
Zmienność Nie Tak Tak Tak Tak Tak
Zastosowana technologia TTE AMTE AMTE AMTE AMTE AMTE
Marketing SMS Online Marketing Social Media Marketing Marketing w wyszukiwarkach internetowych Email Marketing Marketing bezpośredni
CPC (Koszt jednego kliknięcia) Najniższy Średni Średni Wysoki Niski -
CPA (Koszt za działanie) Najniższy Średni Wysoki Średni Średni -
CTR (Współczynnik Klikalności) Najwyższy Średni Niski Średni Średni -
ROI (Zwrot z inwestycji) Najwyższy Średni Niski Średni Średni Średni
Ramy czasowe ROI Najkrótszy Średni Średni Średni Krótki Krótki
Blokowanie reklam Nie Tak Tak Tak Nie -
Zmienność Nie Tak Tak Tak Nie Tak
Zastosowana technologia TTE AMTE AMTE AMTE TTE -

Zwiększ swoją sprzedaż dzięki SMSwords!

Rozpocznij Teraz