SMS Ads vs Twitter Ads

SMS Ads Twitter Ads
CPC (Cost Per Click) Lowest High
CPA (Cost Per Action) Lowest High
CTR (Click-Through Rate) Highest Low
ROI (Return On Investment) Highest Low
ROI Timeframe Shortest Long
Ad Blockers No Yes
Volatility No Yes
Technology Used TTE AMTE

Czy szukasz „najszybszego i najwyższego wskaźnika ROI” reklamy?


Zwiększ swoją sprzedaż dzięki SMSwords!

Rozpocznij teraz