SMS Ads vs Google Ads

SMS Ads Google Ads
CPC (Cost Per Click) Lowest High
CPA (Cost Per Action) Lowest Medium
CTR (Click-Through Rate) Highest Medium
ROI (Return On Investment) Highest Medium
ROI Timeframe Shortest Short
Ad Blockers No Yes
Volatility No Yes
Technology Used TTE AMTE

Czy szukasz „najszybszego i najwyższego wskaźnika ROI” reklamy?


Zwiększ swoją sprzedaż dzięki SMSwords!

Rozpocznij teraz