SMS Ads vs Facebook Ads

SMS Ads Facebook Ads
CPC (Cost Per Click) Lowest Medium
CPA (Cost Per Action) Lowest High
CTR (Click-Through Rate) Highest Lowest
ROI (Return On Investment) Highest Low
ROI Timeframe Shortest Medium
Ad Blockers No Yes
Volatility No Yes
Technology Used TTE AMTE

Czy szukasz „najszybszego i najwyższego wskaźnika ROI” reklamy?


Zwiększ swoją sprzedaż dzięki SMSwords!

Rozpocznij teraz