SMS Marketing vs Email Marketing

SMS Marketing Email Marketing
CPC (Cost Per Click) Lowest Low
CPA (Cost Per Action) Lowest Medium
CTR (Click-Through Rate) Highest Medium
ROI (Return On Investment) Highest Medium
ROI Timeframe Shortest Short
Ad Blockers No No
Volatility No No
Technology Used TTE TTE

Czy szukasz „najszybszego i najwyższego wskaźnika ROI” reklamy?


Zwiększ swoją sprzedaż dzięki SMSwords!

Rozpocznij teraz