SMS Marketing vs Direct Marketing

SMS Marketing Direct Marketing
CPC (Cost Per Click) Lowest -
CPA (Cost Per Action) Lowest -
CTR (Click-Through Rate) Highest -
ROI (Return On Investment) Highest Medium
ROI Timeframe Shortest Short
Ad Blockers No -
Volatility No Yes
Technology Used TTE -

Czy szukasz „najszybszego i najwyższego wskaźnika ROI” reklamy?


Zwiększ swoją sprzedaż dzięki SMSwords!

Rozpocznij teraz