Porównanie mobilnej reklamy SMS

Reklamy mobilne SMS Google Ads Facebook Ads Twitter Ads LinkedIn Ads Instagram Ads
CPC (Koszt jednego kliknięcia) Najniższy Wysoki Średni Wysoki Najwyższy Średni
CPA (Koszt za działanie) Najniższy Średni Wysoki Wysoki Najwyższy Średni
CTR (Współczynnik Klikalności) Najwyższy Średni Najniższy Niski Najniższy Średni
ROI (Zwrot z inwestycji) Najwyższy Średni Niski Niski Najniższy Niski
Ramy czasowe ROI Najkrótszy Krótki Średni Długi Najdłuższy Średni
Blokowanie reklam Nie Tak Tak Tak Tak Tak
Zmienność Nie Tak Tak Tak Tak Tak
Zastosowana technologia TTE AMTE AMTE AMTE AMTE AMTE

Szukasz najszybszej platformy reklamowej o najwyższym ROI?


Zwiększ swoją sprzedaż dzięki SMSwords!

Rozpocznij Teraz