Marketing SMS vs Marketing Marki

Marketing SMS Marketing Marki
CPC (Koszt jednego kliknięcia) Najniższy Średni
CPA (Koszt za działanie) Najniższy Wysoki
CTR (Współczynnik Klikalności) Najwyższy Niski
ROI (Zwrot z inwestycji) Najwyższy Niski
Ramy czasowe ROI Najkrótszy Średni
Blokowanie reklam Nie Tak
Zmienność Nie Tak
Zastosowana technologia TTE AMTE

Szukasz najszybszej platformy reklamowej o najwyższym ROI?


Zwiększ swoją sprzedaż dzięki SMSwords!

Rozpocznij Teraz