SMS Ads vs LinkedIn Ads

SMS Ads LinkedIn Ads
CPC (Cost Per Click) Lowest Highest
CPA (Cost Per Action) Lowest Highest
CTR (Click-Through Rate) Highest Lowest
ROI (Return On Investment) Highest Lowest
ROI Timeframe Shortest Longest
Ad Blockers No Yes
Volatility No Yes
Technology Used TTE AMTE

Czy szukasz „najszybszego i najwyższego wskaźnika ROI” reklamy?


Zwiększ swoją sprzedaż dzięki SMSwords!

Rozpocznij teraz